header

Divize Recyklace disponuje komplexem provozních hal a izolovaných zpevněných ploch určených k ekologické likvidaci kovonosných odpadů včetně těch kontaminovaných ropnými látkami.

Provádíme a nabízíme:
  • výkup a ekologické zpracování kovonosných odpadů včetně lehkých a barevných kovů
  • dodávky upraveného ocelového a litinového šrotu a barevných kovů
  • nakládání s odpady včetně přepravy odpadů (ADR přepravy)

Pro partnery